Công ty gia công ép nhựa theo yêu cầu

Tin Tức

Chính sách và quy định chung

các điều kiện hạn chế, tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình….

Chính sách bảo mật thông tin (Xem chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP), bao gồm: 
1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin, 
2- Phạm vi sử dụng thông tin
3- Thời gian lưu trữ thông tin 
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng