Công ty gia công ép nhựa theo yêu cầu

Tin Tức

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán,

Thanh toán theo tiến độ hợp đồng, phần trăm đặc cộc hợp đồng và sau bàn giao sản phẩm thanh toán đủ giá trị hợp đồng.